Author: admin

ገምጋማዊ ስልጠና 1ይ መንፈቕ 2011ዓ.ም ዳይሬክቶሬት ቁፅፅር ጥዕና ተሳሊጡ፡፡

ገምጋማዊ ስልጠና 1ይ መንፈቕ 2011ዓ.ም ዳይሬክቶሬት ቁፅፅር ጥዕና ካብ ለካቲት 15-17/2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣክሱም ተሳሊጡ፡፡ ኣብቲ ገምጋማዊ ስልጠና ክፍተት መሰረት ዝገበሩ ሞያዊ ስልጠናታት ዝተውሃቡ ኮይኖም ፀብፃብ ኣፈፃፅማ መደባት 6 ወርሒ ዝተወሰኑ ወረዳታት ከቕርቡ ተገይሩ፡፡ቐፂሉ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ መደባት 6 ወርሒ ቁፅፅር ጥዕና ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ዝቐረበ ኾይኑ ብዳሬክቶሬት ዳሬክተር ቁፅፅር ጥዕና ቢሮና ኣይተ ባህረ ተካ […]

መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ዞባ ምዕራብ ተሳሊጡ፡፡

መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ጥዕና ዞባ ምዕራብ ለካቲት 16/2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዳንሻ ተሳሊጡ፡፡ ኣብቲ መድረኽ ፈለማ ኣፈፃፅማ 6 ወርሒ መደባት ጥዕናን ቐፀልቲ ኣንፈታትን ብኣይተ ባህረ ተካ፤ግብረ መልሲ ዝተዋደደ ድጋፋዊ ዑደት ድማ ብኣይተ ሳሚኤል ኣረጋይ ካብ ቢሮ ጥዕና ብዝርዝር ቐሪቡ፡፡ ድሕሪ ዝቐረቡ ፀብፃባት ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ርስቁ ኣለማው ኣብ ዝቐረቡ ፀብፃባት ሓፈሻዊ ሪኢቶ […]

መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ጥዕና ዞባ ምብራቕ ይሳለጥ ኣሎ፡፡

መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ጥዕና ዞባ ምብራቕ ኣብ ከተማ ውቕሮ ዋና ኣማሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ሽሻይ መረሳ ሓዊሱ ን200 ዝምልከቶም ኣመራርሓ ኣካላትን ስትሪንግ ኮሚቴን ኣብ ዝተረኸብሉ ካብ ለካቲት14-15 2011ዓ/ም ይሳለጥ ኣሎ፡፡ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ም/ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ኣይተ ተኽላይ ወ/ማርያም እቲ መድረኽ እንትኸፍቱ ብርኪ ኣፈፃፅማ ጥዕና ዝልካዕ ብመንፅር ዝሓዝናዩ ትልሚ ዕቤየትን ስግግር ጥዕና ምኳኑ […]

ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊትጥዕና ዝዓለመ መድረኽ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ተሳሊጡ፡፡

ህንፀት ልምዓታዊ ሰ/ጥዕና ዝዓለመ መድረኽ ዞባ ሰ/ምዕራብ ካብ ለካቲት 6-7 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ተሳሊጡ፡፡ ኣብቲ መድረኽ ዝኸበሩ ሐላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ዶ/ር ሓጎስ ጎደፋይን ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣይተ ተኽላይ ገ/መድህን ሓዊሱ ካብ ወረዳ ኣማሓደርቲ ስትሪንግ ኮሚቴን ወረዳ ጥምረት ደቂኣንስትዩ ከምኡውን ቤትፅሕፈት ጥዕናን ዳሬክተራት ጣብያታት ጥዕናን ካልኦት ብሓፈሻ 190 ተሳተፍቲ ተረኺቦም፡፡እቲ […]

ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ 72 ሚልየን ዝወደኣ 7 ኣምቡላንስ ንወረዳ ሂቡ፦

[:en]ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ 7 ኣምቡላንስ ንወረዳ፦  ቃፍታ ሑመራ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዝኸበሩ ር/ምምሕዳር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ንዓዲ ሕርዲ ብዝተኣተወ ቃል መሰረት ዝተውሃበትን ማእኸላ ኣብኡ ገይራ ክትሰርሕ፣ ውልቃይቲ፣ኣ/ፅምብላ፣ወ/ለኸ፣ ራያ ዓዘቦ፣ ሕ/ዋጅራትን ንራያ ኣላማጣን ብሓፈሻ ን7ወረዳታት ብዕለት 24/02/2010ዓ/ም ብኢድ ዝኸበሩ ዶ/ር ሓጎስ ጎደፋይ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ብዕሊ ርኽክብ ተኻይዱ። ኣብዚ ዓመት ካብ […]

[:en]ድኽዳኸን ዕብራንን ንምክልኻል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣበርቲዑ ከምዝሰርሕ ኣፍሊጡ፡፡[:]

[:en]ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ነዙይ ዘፍለጡ ብብርኪ ሃገር ካብ 24 ነሓሰ 2009 ዓ/ም ጀሚሩ ንኽልተ ማዕልታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ መዳርግቲ ኣካላት ቃልኪዳን ሰቖጣ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲን ትልሚ ቀፃሊ 3 ዓመት ስምምዕነት ሰቖጣ ምስ ፀደቐ እዩ፡፡ ኣፍቲ ዋዕላ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓዊሱ ሓለፍትን ተወከልትን ኣብ ስምምዕነት ሰቖጣ […]

[:en]ዘተ ጥዕና ምስ ተወከልቲ ማሕበር ጉዱኣት ኣካል ኩናት ትግራይ[:]

[:en] ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ብሽም ማዕልቲ ሰማእታት ሰነ 15 ካብ 11-13/10/09ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ፕላኔት ኣብ  ክልልና ምስ ዘለዉ ተወከልቲ ማሕበር ጉዱኣት ኣካል ኩናት ትግራይ  ዑደትን መድረኽን ኣሳሊጡ። ዕላማ እቲ መድረኽ ብቓልሲ ዝተረኸበ ሰላም! ዲሞክራስን ልምዓትን ዓቂብኻ ብምኻድ ኣብ ስራሕቲ ጥዕና ዝሓሹ ስራሕቲ ንምስራሕ ዝዓለመ እዩ። ሕድሪ ሰማእታትና ብምኽባር ኣንፃር ድኽነት እንቃለሰሉን […]

ላዕለዎት ሓኻይም ክልልና ብሽም ማዕልቲ ሰማታት ሰነ 15/09ዓ/ም ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረ ሂወት ዑደት ኣካይዶም።

[:en]እዞም ዑደተኛታት ብዝኸበሩ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና እናተመርሑ እዮም ኣብ ውልቀ ስድራን ትካላት ጥዕና ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ጥዕና ክርእዩ ውዒሎም።ኣብቲ ዑደት ክቡር ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ሓዊሱ ልዕሊ 60 ዝኾኑ ዶካትር/ ካብ መንግስታውን ወልቀን  ተረኺቦም እዮም። ዕላማ እቲ ዑደት ላዕለዎት ሓኻይምና ኣብ ታሕቲ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ጥዕና ብምዕዛብ ካብ ኣቶም ዝግበር ትፅቢት ትሉም […]

ትእምት 10 ዘመናዊ ኣምቡላንስ ብሓገዝ ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ሂባ፡፡ዓሰርተ ዘመናዊ ኣምቡላንስ ብሓገዝ ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ሂባ፡፡

[:en]20 ጥሪ 2009 ዓ/ም ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ኣብ ዝተገበረ ስርዓት ርኽክብ ሓለፍቲ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይን ሓለፍቲ ቢሮሓለዋ ጥዕና ትግራይን ተወከልቲ ህዝቢ ከተማ መቐለን ተወከልቲ ወረዳታትን ዝተረኽቡ እንትኾን ብድምቕ ዝበለ ጓይላን ዕልልታን ተሰንዩ ተሳሊጡ፡፡ ቁልፊ እተን ኣንቡላንስ ኣቦ መንበር ቦርድ በዓል ሓደራ ትእምት ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስን ፈፃሚት ዋና ዳይሬክተር ኢንቨስትመንት ትእምት ወ/ሮ ኣዜብ መስፍንን […]

[:en]ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን ብሓባር ንከላኸል[:]

[:en]ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን ብሓባር ንከላኸል ሕማም ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን ብዓይኒ ብዘይረኣዩ ደቀቕቲ ታሃዋስያን ዝመፅእ ሕማም እዩ፡፡ እዚ ሕማም ካብ ሕሙም ሰብ ብዝወፅእ ውፅኣትን ተምላስን ዝተበከለ ምግብን መስተን ኣቢሉ ናብ ጥዑይ ሰብ ኣፍ ብምእታው ብዝልዓለ ቅልጣፈ ኣብ ሓፂር ስዓታት ዝመሓላለፍ ሓደገኛ ሕማም እዩ፡፡ መመሓላለፊ መንገድታት ሕማም ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን ውልቀ ከባቢን ፅሬትን ብዘይምሕላው ካብ ሕሙም ብዝወፅእ […]

Scroll to top