[:en]ዘተ ጥዕና ምስ ተወከልቲ ማሕበር ጉዱኣት ኣካል ኩናት ትግራይ[:]

[:en]

ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ብሽም ማዕልቲ ሰማእታት ሰነ 15 ካብ 11-13/10/09ዓ/ም ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ፕላኔት ኣብ  ክልልና ምስ ዘለዉ ተወከልቲ ማሕበር ጉዱኣት ኣካል ኩናት ትግራይ  ዑደትን መድረኽን ኣሳሊጡ።

ዕላማ እቲ መድረኽ ብቓልሲ ዝተረኸበ ሰላም! ዲሞክራስን ልምዓትን ዓቂብኻ ብምኻድ ኣብ ስራሕቲ ጥዕና ዝሓሹ ስራሕቲ ንምስራሕ ዝዓለመ እዩ። ሕድሪ ሰማእታትና ብምኽባር ኣንፃር ድኽነት እንቃለሰሉን ሕድሮም ኣብ ዳርችኡ ንምብፃሕ ዘጠናኽር መድረኽ እዩ፡፡

ኣብቲ መድረኽ ዝቐረቡ ነጥብታት፦

presentation

ተሳተፍቲ ቅድሚ ዑደት ብዶክተር ኣማንኤል መካየዲ ስራሕ መብርሂ እንትውሃቦም ውፅኢት ቃልሶም ዝኾነ ስፐሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብመብርህን ብጭቡጥ ብቢዞብኦም ብጉጅለታት ተመቓቒሎም ነቲ ሆስፒታል ንፍርቂ ማዕልቲ ዑደት ብምክያድ ገብረመልሲ ትዕዝብቶም ምስቲ ኣመራርሓ ሆስፒታል ምርድዳእ ገይሮም፡፡

 

scanmassage

ተሳተፍቲ ሲቲስካ እንትጉብንዩ                                          ክፍሊ ማሳጅ እንትዕዘቡ

እቲ መድረኽ ብዝኸበሩ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ እዩ ብዕሊ ተኸፊቱን እናተመርሐን ቀንዩ፡፡

drHagos

ዶክተር ስራሕቲ ጥዕና ክዕወት እንተኾይኑ ተሳትፎ ህዝብን መዳርግቲ ኣካላትን ወሳኒ ምዃኑ ኣብ መኽፈቲ መደርኦም ሓቢሮም፡፡

wediAgati

-ካብዙይ ብምቕፃል ቢሮ ኣብዚ ሐዚ ሰዓት  ትካላት ጥዕናና ቅድሚ ደርግን ድሕሪኡን ዘለወን ጭቡጥ ምንቅስቓስ ብመልክዕ ንፅፅር ብኣይተ በሪሁ መስፍን ውነህ ተካኢ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምሕካምን ክንክን ሕሙማትን ንተኣከብቲ ቀሪቡ ድሕሪ እዙይ ተሳተፍቲ መምስ ከባቢኦም ነቲ ፀብፃብ ብምትእስሳር ዘለዉ ጥንካረታትን ድኽመታትን ከምኡውን ርኢቶታት ንክህቡ ብምግባር እቲ ምይይጥ ቀፂሉ ውዒሉ እዩ። ኣብነት ካብዝሃብዎ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ ርኢቶ ትካላት ጥዕናና  ብፍላይ ቢሮ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ብምስርሑ ጥዕና ባዕሉ ህዝቢ ክውንኖ ዝኸኣለን ባይታ ዝዘበጠ ስራሕ ምዃኑ ሓቢሮም ካሊእ ኣብ ልምዓት ጉጅለን ከምኡውን ኣብ ጥ/ጥ/ቤተሰብ ዘሎ ምንቅስቓስ፣ ኣብ ምክልኻል ኤች ኣይቪ ዘሎ ምዝሕሓልን ምርጣጥን ብደንቢ ክስርሓሉ ከምዝግባእ ተሓቢሩ፡፡

meeting1meeting2 እዙይ እንትብሃል ስራሕቲ አንትስራሕ ክፍተታት የለን ማለት ከምዘይኮነ ግን ከም ብሓዱሽ ምንቕናቕ ብምፍጣር ክንሰርሐሉ ይግባእ ኢሎም። ከምቲ ሕሉፍ ዘለዉ ውዳበታት ኣጠናኺርና ክንጥቀመሎምን ንሕናውን ባዕልና ተጠናኺርና በቢዓመቱ ክልተ ግዘ መድረኽ ክህሉን ክሰርሑን ሓቢሮም እዮም፡፡ ካሊእ ኣብ ዝተወሰኑ ሰብ ሙያና ኣብ ኣቀባብላ ዘሎ ጉዳይ ስነ ምግባር ተሓልዩ ክስራሕ  ሓኻይምና «ተገልጋላይና ንጉሰ» እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዞምን ፈጢሮምን ዘምሃሮም ህዝብን ሃገሮምን ብደንቢ ከገልግሉ ከምዝግባእ ምርድዳእ ተገይርሉ፡፡ ኩለን ዘለዋና ክፍተታት ኣሪምና ዝሓሸ ስርዓት ጥዕና ክህሉ እቲ በቢ ርብዒ ዓመቱ ተጀሚሩ ዘሎ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ሆስፒታላት ኣጠናኽርካ ክስርሐሉ ከምዝግባአ ተገልጋላይ ገምጋሚ ጥራሕ ከይኮነ ተሳታፊ ፣ መስተኻኸልን መመሓደርን እተን ንጥቀመለን ትካላት ጥዕና ክኾንን ብዋናነት ባዕሉ በቢ ከባቢኡ ዘሎ ህዝቢ ክውንኖን ከምዝግባእ ተሓቢሩ እዩ።

ኣብ መወዳእታ ብዘይካ ጥዑይ ዜጋ ልምዓት ዝብሃል ነገር ከምዘይሕሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ልዕሊ ኩሉ ሃፍቲ ዝኾነ ጥዕና ኩላትና ከምቲ ልሙድ ዓብዪ ቆላሕታ ሂብና ክንሰርሐሉ ይግባእ ብምባል እቲ ዋዕላ ዕዉት ብዝኾነ መንገዲ ተዛዚሙ።

 

ኣዶ ሂወት እናሃበት ሂወታ ክትግብር የብላን![:]

[:en]ዘተ ጥዕና ምስ ተወከልቲ ማሕበር ጉዱኣት ኣካል ኩናት ትግራይ[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top