መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ጥዕና ዞባ ምብራቕ ይሳለጥ ኣሎ፡፡

መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ጥዕና ዞባ ምብራቕ ኣብ ከተማ ውቕሮ ዋና ኣማሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ሽሻይ መረሳ ሓዊሱ ን200 ዝምልከቶም ኣመራርሓ ኣካላትን ስትሪንግ ኮሚቴን ኣብ ዝተረኸብሉ ካብ ለካቲት14-15 2011ዓ/ም ይሳለጥ ኣሎ፡፡

ም/ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ኣይተ ተኽላይ ወ/ማርያም

ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ም/ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ኣይተ ተኽላይ ወ/ማርያም እቲ መድረኽ እንትኸፍቱ ብርኪ ኣፈፃፅማ ጥዕና ዝልካዕ ብመንፅር ዝሓዝናዩ ትልሚ ዕቤየትን ስግግር ጥዕና ምኳኑ ብምሕባር ወሊድ ኣብ ትካል ጥዕና 71% ፣ ሽፋን ዝተማሓየሸ ሽቓቕ 33% መድሕን ጥዕና ድማን 38% ምብፅሑ ሓቢሮም፡፡ ኣይተ ተኽላይ ቀፂሎም ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ጥዕና ዝረአዩ ጉድለታት መበገሲኦም ኣብ ተሳትፎ ውዳበታት ሓፋሽ ዝረአ ምዝሕሓል ምኳኑ ብምሕባር ኩሉ በብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓን ፈፀምቲ ኣካላትን ብትኹረት ክንሰርሓሉ ይግባእ ኢሎም፡፡

ነዚ ንምሕጋዝ ኣፈፃፅማ መደባት ጥዕና 6 ወርሒ መሰረት ዝገበረ ፀብፃብን ግብረ መልሲ ዝተሳለጠ ድጋፊዊ ዑደትን ክፍታት ብዘርኢ መገዲ ቀሪቡ ዓሚቕ ምይይጥ ከምዝገበረሉን ቀፀልቲ መድረኻት ብብርኪ ወረዳ ጣብያ ጥዕናን ተፋሰስን ከምዝሳለጡ ብምሕባር ስርዓት ደገፍን ክትትልን ዝነበርዎ ጉድለታት ብምእራም ተጠናኺሩ ከምዝቅፅል ሓቢሮም፡፡

መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ጥዕና ዞባ ምብራቕ ይሳለጥ ኣሎ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top