ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊትጥዕና ዝዓለመ መድረኽ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ተሳሊጡ፡፡

ህንፀት ልምዓታዊ ሰ/ጥዕና ዝዓለመ መድረኽ ዞባ ሰ/ምዕራብ ካብ ለካቲት 6-7 2011 ዓ/ም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ተሳሊጡ፡፡

ኣብቲ መድረኽ ዝኸበሩ ሐላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ዶ/ር ሓጎስ ጎደፋይን ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣይተ ተኽላይ ገ/መድህን ሓዊሱ ካብ ወረዳ ኣማሓደርቲ ስትሪንግ ኮሚቴን ወረዳ ጥምረት ደቂኣንስትዩ ከምኡውን ቤትፅሕፈት ጥዕናን ዳሬክተራት ጣብያታት ጥዕናን ካልኦት ብሓፈሻ 190 ተሳተፍቲ ተረኺቦም፡፡እቲ መድረኽ <ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊት ጥዕና ብምሕያል ፅሬትን ፍትሓውነትን ዘለዎ ግልጋሎት ጥዕና ከነረጋግፅ ኢና> ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተኻይዱ፡፡

ኣብቲ መድረኽ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ 1ይ መንፈቅ ዓመትን ግብረ-መልሲ ዝተዋደደ ደጋፋይ ዑደት ዝብሉን ቀሪቦም ተሳተፍቲ ብጉጀለ ተመቃቂሎም ዕሙቅ ምይይጥ ተኻይድሎም፡፡ ኣብቲ ምይይጥ ካብቲ ዝሓለፈ ልሙድ ኣካይዳ ወፂና ሕዚ ዘለናዩ መድረኽ ዝምጥን ተዓፃፂፍና ክንሰርሕ ከምዘለና ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ፡፡
ብምቅፃል እዚ መድረኽ ኣብ ወረዳን ተፋሰሰን ወሪዱ ስራሕቲ ምትእስሳር ክካየድ ከም መደብ ተታሒዙ ኣሎ፡፡

ህንፀት ልምዓታዊ ሰራዊትጥዕና ዝዓለመ መድረኽ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ተሳሊጡ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top